Samen slim is...
Samenwerken vanuit openheid.

Cathy hermans-Verhagen

Ouder van twee studenten aan de opleiding Veiligheid en Vakmanschap en deelnemer aan het Ouderplatform

Dirk van Poppel

Coördinator van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid

Geïntegreerd jaardocument 2014

Samen Slim

Het thema van dit jaar is 'samen slim', omdat dit goed weergeeft welke vorderingen wij het afgelopen jaar hebben gemaakt. De waarden die wij in Het Huis hebben geformuleerd, leven inmiddels in alle lagen van de organisatie. Als vervolg daarop hebben wij het afgelopen jaar veel aandacht geschonken aan de samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen: kennis delen om nog betere resultaten te realiseren in het kader van onze collectieve ambitie: het beste onderwijs van Nederland!

Aan het woord:
Cathy Hermans-Verhagen en Dirk van Poppel over hun samenwerking binnen het Ouderplatform van de School voor Orde en Veiligheid.

'Het leuke aan het Ouderplatform is dat daar geen vast format voor bestaat en dat je met elkaar kan ontdekken en freewheelen'

Samenvatting geïntegreerd jaardocument 2014

Samen slim is...
Samen sterk.

Hanny Veenland

Trajectbegeleider en verzuimcoördinator op de School voor Welzijn en de School voor Gezondheidszorg

Rob Wouters

Maatschappelijk werker bij het Instituut voor Maatschappelijk Werk

Samen Slim

School en maatschappelijk werk? Wat hebben die sectoren gemeen? Ze kunnen niet zonder elkaar. Dat maken Hanny Veenland en Rob Wouters maar al te duidelijk in het gesprek over Samen slim.

'Als er een hapering komt in de schoolloopbaan van een student bieden we ondersteuning. Dat kan gaan om een doorverwijzing naar schoolmaatschappelijk werk, een training in communicatieve vaardigheden of bijvoorbeeld hulp bij het maken van een andere studiekeuze.'

Jaardocumenten

Afbeelding Jaarverslag

Jaarverslag

Met het jaarverslag evalueren we het jaar 2014 en vergelijken we de bereikte resultaten met de vooraf gestelde doelen. Het is hiermee ook de basis voor onze plannen voor 2015. Met het jaarverslag leggen we verantwoording af aan onze stakeholders zoals ministerie van OCW, gemeenten, studenten en hun ouders, toeleverend en afnemend onderwijs.

Afbeelding Jaarverslag

Financieel Jaarverslag

Het financieel jaarverslag wordt gebruikt voor een (financiële) verantwoording naar het ministerie van OCW en andere stakeholders. Het bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening. Het bestuursverslag bevat een terugblik op het afgelopen jaar (cijfermatig en inhoudelijk) en een vooruitblik naar het komende jaar. Naast een balans en staat van baten en lasten bevat de jaarrekening ook de verantwoording van publieke middelen en project gelden.

Afbeelding Jaarverslag

Resultatenbox

Voor een vergelijking van de prestaties van MBO-instellingen is een set van indicatoren afgesproken, de resultatenbox, op grond waarvan verantwoording plaatsvindt. De resultatenbox omvat een aantal kwantitatieve indicatoren en een aantal kwalitatieve indicatoren (zoals tevredenheid deelnemers en onderwijskwaliteit).

Samen slim is...
Luisteren naar elkaar

Mariëlle Buckens

Opleidingsadviseur en supervisor HR bij Fujifilm

Jeanne Nuijten

Directeur van de School voor Proces- en Milieutechniek en van de School voor Luchtvaarttechniek

Samen Slim

Allebei werken ze er hard aan om het maximale uit hun relatie te halen. Een relatie die gebaseerd is op een luisterend oor, verbondenheid, openheid, wederzijds respect en het gebruik maken van elkaars kennis. Allemaal ingrediënten voor een goed huwelijk. Jeanne Nuijten en Mariëlle Buckens.

'Het onderwijs vormt de basis voor wat het bedrijfsleven nodig heeft om de economie te laten draaien.'
Sluiten

Stakeholders
aan het woord

Cathy Hermans-Verhagen
Dirk van Poppel

Hanny Veenland
Rob Wouters

Mariëlle Buckens
Jeanne Nuijten

Sluiten

Contact

Onderwijsgroep Tilburg


Bestuurssecretariaat
Stappegoorweg 183
5022 DD Tilburg

Postadres:

Postbus 1330
5004 BH Tilburg

T 013 - 539 7090

Reageren:

Wilt u reageren op ons
geïntegreerd jaardocument?

Facebook Facebook

Mail

bestuurssecretariaat@
onderwijsgroeptilburg.nl